Mr. Sithara Priyadarshana (Senior Lecturer)
Mr. Sithara Priyadarshana (Senior Lecturer) Head of the Department
Dr. Chaminda Abeysinghe
Dr. Chaminda Abeysinghe(Senior Lecturer)
Mrs. Sandya Gunasekara (On Study Leave)
Mrs. Sandya Gunasekara (On Study Leave)(Senior Lecturer)
Mrs.Thumira Gunasena  (On Study Leave)
Mrs.Thumira Gunasena (On Study Leave)(Senior Lecturer)
Mrs.Savithri Fernando
Mrs.Savithri FernandoLecturer(Probationary)
Ms.Sandesha Perera
Ms.Sandesha PereraLecturer(Probationary)
Mr.Hashan Wijesinghe
Mr.Hashan WijesingheLecturer (Probationary)

Contacts

Department of International Studies
University of Kelaniya
Kelaniya
11600
Srilanka  

Telephone

Fax:

Email : hodints@kln.ac.lk

Location

©2021 DOISUOK, University of Kelaniya. All Rights Reserved. Designed By the Department of International Studies

Search