භාෂාව, නිර්මාණකරණය හා සන්නිවේදනය

භාෂාව, නිර්මාණකරණය හා සන්නිවේදනය

01 මානව සන්නිවේදනය ඇරඹූ වග... 02 මානව භාෂාව බිහි වූ වග... 03 අසහාය නිර්මාණයක් වූ මානව භාෂාව 04 භාෂාව හා සංස්කෘතිය 05 ප්‍රාදේශීය උපභාෂා සහ සාමාජීය උපභාෂා 06 නිර්මාණාත්මක සන්නිවේදනය 07 නිර්මාණාත්මක භාෂා භාවිතය ජන කවියේ භාෂාව ගීතයේ භාෂාව මහගමසේකරගේ භාෂාව සිරි ගුණසිංහගේ නිසඳැස් කාව්‍ය භාෂාව 08 ජනශ්‍රැතිය සහ නිර්මාණාත්මක සන්නිවේදනය ජනශ්‍රැතිය ජනශ්‍රැතික විෂය ෙක‍ෂ්ත්‍රය (ජනශ්‍රැතික අංග) ජනශ්‍රැතික සන්නිවේදනයේ වැදගත්කම 09 භාෂාව, ආගම හා නිර්මාණය ආගමික සන්නිවේදනයේ නිර්මාණාත්මක මුහුණුවර බුදුන් වහන්සේගේ ධර්ම සන්නිවේදනයේ... 10 පුවත්පත් භාෂාව ප්‍රවෘත්ති ශිර්ෂ පාඨ හෙවත් සිරස්තල කතුවැකි තීරු ලිපි රචනා විශේෂාංග රචනා 11 ගුවන් විදුලි භාෂාව ගුවන් විදුලි නාට්‍ය ඉතිහාසයෙන් බිදක්... 12 රූප මාධ්‍ය භාෂාව චලන චිත්‍රයේ සිහිනය සැබෑ වෙයි රූපයේ වත්මන් භාවිතය කැමරා රූප රාමු කැමරා රූප කෝණ අදූර් ගෝපාල් ක්‍රිෂ්ණන්ගේ සිනමා භාෂාව 13 නව මාධ්‍ය භාෂාව පුරවැසි මාධ්‍ය නව මාධ්‍ය භාෂාව
Language, Creativity and Communication... (PDF Download Available). Available from: https://www.researchgate.net/publication/303859787_Language_Creativity_and_Communication [accessed Apr 26 2018].

Date

26 April 2018

Tags

Mr. Darshana Somarathna
©{2018} Department of Mass Communication. All Rights Reserved. Designed By M.K.de Pasqual

Search